YAYINLAR VE İLGİ ALANLARI

 • Kişisel Verilen Korunmasında Yapay Zekânın Etkileri, Master Projesi, 2019, Hacettepe Üniversitesi
 • Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Modeli Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017, Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 2017, Bildiriler Kitabı: s. 76
 • Open Distrubition and Services for Applications, 2013, Android Developer Days 2013, ODTÜ KKM, Ankara
 • Mobil Reklam Ağları ve Türk Reklam Ağı: HyperAd, 2012, Android Developer Days 2012, ODTÜ KKM, Ankara
 • E-İmza Güvenliğinin Artırılmasına Yönelik Konum Damgası Sistemi Önerisi, Master Tezi, 2011, Selçuk Üniversitesi Master Thesis
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında Ağ Yönetimi Politikası, 2010, 27. Ulusal Bilişim Kurultayı: Sosyal Dönüşüm, Ankara, Eylül 2010, ss.31-34.
 • BT Sektöründe Sanallaştırma Raporu, 2010, TBD Kamu-BİB 2010 Çalışma Grubu 1
 • Kamuda Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı ve Bir Model Önerisi, 2010, TBD Kamu-BİB 2010 Çalışma Grubu 2
 • Yazılım Geliştirme Süreçleri ve ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 2010, Muğla Üniversitesi, Akademik Bilişim 2010
 • Turkey’s Electronic Industrial Property Registration Experience, 2009, eGOVsharE 2009 Conference
 • Türk Patent Enstitüsü E-imza Uygulamaları, 2008, III. Information Security and Cryptology Conference with International Participation - ISCTURKEY 2008
 • Banner Advertising and Web Marketing Campaign Management Software Senior Project, 2007, Selçuk Üniversitesi

 • Yazılım Geliştirme
 • Yapay Zeka
 • Siber Güvenlik
 • Bilişim Teknolojileri
 • Proje Yönetimi
 • Bilişim Hukuku
 • Girişimcilik Ekosistemi
 • Mobil Uygulamalar