Evrişimli Sinir Ağları


Evrişimli Sinir Ağları (ConvNet / Convolutional Neural Networks /CNN), bir girdi görüntüsündeki çeşitli görüntüleri/nesneleri birbirinden ayırabilen derin öğrenme algoritmasıdır. Katmanlarından en az birinde genel matris çarpımı yerine evrişimi kullanan özel bir sinir ağı türüdür. Genellikle görsel bilginin analiz edilmesinde yararlanılır. Evrişimli sinir ağları, resim ve video tanıma, görüntü sınıflandırma, benzerleri kümeleme, tıbbi görüntü analizi ve doğal dil işleme için kullanılır.