Derin Öğrenme Mimarileri


Derin Öğrenme, özellik çıkarma ve dönüştürme için birçok doğrusal olmayan işlem birimi katmanını kullanır. Her ardışık katman, önceki katmandaki çıktıyı girdi olarak kullanır. Verilerin birden fazla özellik seviyesinin veya temsillerinin öğrenilmesine dayanan bir yapı söz konusudur. Yapay sinir ağlarındaki katman sayılarının artırılmasıyla kurulan çok farklı türde derin öğrenme mimarileri bulunmaktadır. Önde gelen mimariler; Evrişimli Sinir Ağları ,Tekrarlayan Sinir Ağları, Uzun Kısa Dönemli Bellek olarak sıralanabilir.