Pekiştirmeli Öğrenme


Pekiştirmeli Öğrenme (Reinforcement Learning), amaca yönelik ne yapılması gerektiğini öğrenen bir makine öğrenmesi yaklaşımıdır. Eğitim verisi olmadan bir ajan kendi eylemlerinden ve deneyimlerinden aldığı geri bildirimleri kullanarak deneme yanılma yoluyla maksimum ödüle ulaşmayı hedefler. Pekiştirmeli öğrenme model kullanılan pekiştirmeli öğrenme ve modelsiz pekiştirmeli öğrenme olmak üzere ikiye ayrılır.