Boyutsal Azaltma


Bir veri kümesi için giriş değişkenlerinin veya özelliklerinin sayısına boyutsallık denilmektedir. Makine öğrenmesinde ve istatistikde Boyutsal Azaltma (Dimensionality Reduction), dikkate alınan rastgele değişkenlerin sayısını bir dizi temel değişken elde ederek azaltma işlemidir. Boyut azaltma işlemi özellik seçimi ve öznitelik çıkarma bölümlerine ayrılabilir. Veri görselleştirme için genellikle yüksek boyutsallık istatistikleri ve boyutsallık azaltma teknikleri kullanılır.