Gözetimsiz Öğrenme Modelleri


Gözetimsiz öğrenmede çıktılar çalışmanın içinde bulunmaz, girdi verisinin hangi sınıfa ait olduğu belirsizdir. Gözlemlenen veriler insan müdahalesine ihtiyaç duymadan benzer özelliklerine göre bir araya getirilir. Gerçek referans etiketlere sahip olunmadığından modellerin performansını değerlendirmek çoğu zaman zordur. Gözetimsiz öğrenme modelleri üç ana görev için kullanılır: Kümeleme, İlişkilendirme ve Boyutsallık Azaltma.