Gözetimsiz Öğrenme


Gözetimsiz Öğrenme (Unsupervised Learning) verileri sebep-sonuç ya da giriş-çıkış şeklinde etiketlemeden, veri içerisinde var olan ilişkilerin ve yapıların öğrenildiği makine öğrenmesi tekniğidir. Etiketlenmemiş veri kümelerini analiz etmek ve kümelemek için kullanır. Veri örneklerinin birbirine olan uzaklıklarını, komşuluk ilişkilerini ve yoğunluklarını kullanarak veriyle ilgili çıkarımlar yapılmasını sağlar.