Yapay Sinir Ağları


Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) insan beyninin bilgi işleme tekniğinden esinlenerek geliştirilmiş bir teknolojidir. İnsan beyninin öğrenme sürecinin matematiksel olarak modellenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Beyindeki biyolojik sinir ağlarının yapısını, öğrenme, hatırlama ve genelleme kabiliyetlerini taklit eder. Öğrenmeyi örnekler kullanarak gerçekleştirir.