Lojistik Regresyon


Lojistik Regresyon, bir sonucu belirleyen bir veya daha fazla bağımsız değişken bulunan bir veri kümesini analiz etmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. İkili değişkenle ölçülür, 0/1 veya doğru/yanlış gibi yalnızca iki olası sonuç vardır. Bu yöntemde amaç bağımlı değişken ile ilgili bir dizi bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi tanımlamak için en uygun modeli bulmaktır.