Doğrusal Regresyon


Doğrusal (Lineer) Regresyon istatistiksel veri analizinde doğrusal ve sürekli değişkenler için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Temel amaç, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi ifade eden doğrusal fonksiyonu bulmaktır. Bağımsız değişkendeki bir birimlik değişimin bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçer. Uygulanması en kolay makine öğrenmesi yöntemlerindendir.