En Yakın Komşu Algoritması


En Yakın Komşu (k-nearest neighbours) algoritması sınıflandırılmak istenen bir veriyi daha önceki verilerle olan yakınlık ilişkisine göre sınıflandıran bir algoritmadır. Genellikle uzaklık ölçümü için Öklid Uzaklığı (Euclidean Distance) kullanılır. K değişkeni için sabit bir değer yoktur, bu yüzden farklı k değerleri denenerek optimal bir k değerinin bulunması sonucu iyileştirecektir.