Karar Ağaçları


Karar Ağaçları (Decision Trees) sınıf, özellik ve hedefe göre karar düğümleri (decision nodes) ve yaprak düğümlerinden (leaf nodes) oluşan ağaç yapısı formunda model oluşturan bir sınıflandırma yöntemidir. Basit karar verme adımları uygulanarak, büyük miktarlardaki verileri, çok küçük veri gruplarına bölerek kullanır. Anlaşılması, yorumlanması ve görselleştirilmesi kolaydır.