Gözetimli Öğrenme


Gözetimli Öğrenme ya da Denetimli Öğrenme'de (Supervised Learning) etiketlenmiş eğitim verilerinden algoritmanın eğitilmesi ile model ortaya çıkar. Bu öğrenmede tahmin yapılmak istenen test veri seti, oluşturulan modele sokularak hedeflenen tahminlere ulaşılır. Bu sürecin sonunda elde edilen tahminler ile gerçekte olması gerek değerler karşılaştırılır ve modelin gücü hesaplanır.