Çekişmeli Üretici Ağlar GAN (Generative Adversarial Networks)


Çekişmeli Üretici Ağlar (GAN: Generative Adversarial Networks) birbirine zıt şekilde çalışan iki yapay sinir ağından oluşmaktadır. Amacı içerisinde bulunan üretici (generator) model ve ayırıcı (discriminator) modeli eş zamanlı eğitmektir. Oyun Teorisi'ndeki Nash eşitliği temel alınarak icat edilmiştir. Bu ağlar, bir eğitim seti verildiğinde, eğitim seti aynı istatistiklerle yeni veriler oluşturmayı öğrenmektedir. Karmaşık girdiler verip sınıflandırma, tahmin etme gibi basit çıktılar üretmek yerine basit girdiler verilerek karmaşık çıktılar elde edilmektedir. GAN ile var olmayan insan yüzleri, yeni müzikler, tablolar, fiziksel yapılar üretebilmektedir.