Uzun-Kısa Süreli Bellek LSTM (Long Short Term Memory)


Uzun-Kısa Süreli Bellek (LSTM: Long Short Term Memory) derin öğrenme alanında kullanılan yinelemeli sinir ağı mimarisidir. Standart ileri beslemeli sinir ağlarının aksine, geri bildirim bağlantıları vardır. Yalnızca anlık veriyi (resim gibi) değil, veri dizilerini (konuşma veya video gibi) de işleyebilir. LSTM ağları, zaman serisi verilerine dayanarak sınıflandırmak, işlemek ve tahminler yapmak için uygundur. Ayrıca model bir kelime dizisi ile beslendiğinde dil modelleme ve metin üretme uygulamaları için kullanılabilir. El yazısı tanıma, konuşma tanıma, ağ trafiğinde anomali veya saldırı tespiti gibi amaçlarla da kullanılmaktadır.