Yinelemeli Sinir Ağları RNN (Recurrent Neural Networks)


Yinelemeli Sinir Ağları (RNN: Recurrent Neural Networks) özellikle seri verilerde ve zamana bağlı bellek bilgisi gerektiğinde tercih edilen yöntemlerdendir. Geçmiş bilgileri dikkate alarak hesaplama yapar. RNN mimarisinin yinelenen olarak adlandırılmasının sebebi, bir dizinin her öğesi için aynı görevi önceki çıktılara bağlı olarak yerine getirmesidir. Herhangi bir uzunluktaki girdinin işlenmesine imkan sağlar. Model boyutu girdi büyüklüğüne göre artmamaktadır. RNN modelleri çoğunlukla doğal dil işleme, konuşma tanıma, müzik üretimi ve duygu sınıflandırma alanlarında kullanılır.