Long Short Term Memory - LSTM

Uzun kısa süreli bellek derin öğrenme alanında kullanılan yapay bir tekrarlayan sinir ağı mimarisidir. Standart ileri beslemeli sinir ağlarının aksine, LSTM nin geri bildirim bağlantıları vardır. Yalnızca tek veri noktalarını değil, aynı zamanda tüm veri dizilerini işleyebilir.